Wanneer ben je als werkgever de aanzegvergoeding verschuldigd?

Sluiten werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer? Dan geldt voor de werkgever de wettelijke aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever een maand voordat

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: de belangrijkste wijzigingen op een rijtje

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Voor werkgevers leidt deze wet tot een aantal belangrijke verplichtingen. Bovendien kent de wet