Wanneer ben je als werkgever de aanzegvergoeding verschuldigd?

Sluiten werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer? Dan geldt voor de werkgever de wettelijke aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever een maand voordat