Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: de belangrijkste wijzigingen op een rijtje

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Voor werkgevers leidt deze wet tot een aantal belangrijke verplichtingen. Bovendien kent de wet