Even Apeldoorn bellen? Wat u moet weten over de nieuwe Wet bestrijding maritieme ongevallen (WBMO)

Per 1 januari 2016 is de Wet bestrijding maritieme ongevallen (WBMO) van kracht. Hiermee heeft Nederland uitvoering gegeven aan het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken van 2007, dat tot stand is gekomen onder de hoede van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De nieuwe wet ziet toe op de meldplicht, het lokaliseren en markeren van wrakken en het opruimen daarvan, en op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht van de scheepseigenaar. De WBMO vervangt de Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee.

WBMO: waarvoor en waarom?

De WBMO ziet op alle typen zeeschepen en geldt ook voor zeeschepen in de Nederlandse havens en op de binnenwateren. Ook het begrip ‘wrak’ wordt in de nieuwe regeling ruim uitgelegd. Hieronder vallen namelijk ook gezonken of gestrande lading en schepen die op het punt staan te zinken.

De nieuwe wet zou het voor de Staat in principe gemakkelijker moeten maken om de vaak torenhoge bergingskosten van scheepswrakken te verhalen op de scheepseigenaar, die eerstverantwoordelijke is voor het bergen van een wrak. Ook geeft de WBMO de Staat meer bevoegdheden om in te grijpen bij zeeschepen in nood, om zo gevaren voor de scheepvaart, het mariene milieu en de kust te kunnen voorkomen.

 

Verplichte bergingsverzekering scheepseigenaren

Nieuw is dat zeeschepen met een brutotonnage van 300 of meer die onder Nederlandse vlag varen of die zich een Nederlandse haven aandoet of Nederlandse binnenwateren bevaart verplicht verzekerd dienen te zijn ter dekking van de mogelijke opruimingskosten van schip en lading. Ook nieuw is dat de Staat nu niet alleen de opruimingskosten kan verhalen op de scheepseigenaar, maar ook de mogelijkheid heeft om de verzekeraar rechtstreeks aan te spreken.

 

Beperking aansprakelijkheid wrakopruiming

Hoewel de WBMO hiermee voor de Staat een extra waarborg creëert voor de verwijderingskosten van een scheepswrak, doet de nieuwe regeling niet af aan de mogelijkheid van scheepseigenaren om hun aansprakelijkheid te beperken tot een bepaald maximumbedrag. Voor de hoogte van de verplichte verzekering wordt aangesloten bij de aansprakelijkheidslimieten van het Londens Beperkingsverslag van 1996 (art. 8:755 BW). De ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie onderzoeken momenteel de mogelijkheden en gevolgen van het afschaffen van de mogelijkheid tot aansprakelijkheidsbeperking voor verhaalsacties onder de WMBO (persbericht 22 december 2015).

 

Wat betekent dit in de praktijk?

De nieuwe directe actie tegen de verzekeraar zal het voor verzekeraars lastiger maken om zich aan verhaalsacties van de Staat te onttrekken. Als verzekeraars met dit verhoogde risico rekening moeten gaan houden zal dat waarschijnlijk een stijging van de premies tot gevolg hebben, zeker als de mogelijkheid tot aansprakelijkheidsbeperking zou worden doorbroken.

Gerelateerde blog posts

Comments
Tatjana van der Sluis

Tatjana van der Sluis is juridisch medewerker en kantoormanager bij Langelaar Klinkhamer Advocaten. Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in het transport-, handels- en ondernemingsrecht. Vragen naar aanleiding van deze blog post? Neem contact op met Tatjana door te mailen naar vandersluis@langelaarklinkhamer.com.